När jag gick igenom World of Warcraft-forum på jakt efter diskussioner om mammor hittade jag en överraskande men intressant post: Be din mamma rita the Lich King. Det finns verkligen en massa kreativa mödrar därute (och en del pappor, far/morföräldrar och småsystrar)! En del av bilderna är helt fantastiska! De är med all sannolikhet gjorda av personer som inte hade en aning om hur varelsen de skulle teckna ser ut men som utan knot ställer upp och görsom barnen önskar. Se länkarna nedan.

Looking for discussions about mothers on the World of Warcraft forums I ran into a surprising but very interesting post: Ask your mum to draw the Lich King. There are indeed creative mothers out their (as well as dads, grandparents and kid sisters)! Some of the pictures are truly fascinating!  They are obviously made by people who had no idea what the creature they were supposed to draw looks like but who nevertheless tried to fulfill their children’s requests. Here’s one link , here’s another and here’s a third.

Advertisements