Vår kollega René Glas har nyligen fått barn, så han postar alla möjliga roliga länkar på Facebook som har med barn att göra, bland annat denna om graviditeter i spel./Our colleague René recently had a kid and as a consequence once finds lots of interesting things on Rene´s Facebook page, among other things this about pregnancies in games.

Advertisements