Om det nya spelet Zenzes för Nintendo DS kan man läsa i en artikel med rubriken “”Zenses” ska locka mamma”. Lite konfunderad blir jag över åldersangivelserna: i ingressen talas det om medelålders  kvinnor, i texten om kvinnor över 25 ,  i faktarutan står det “ålder: 3+” och i sista meningen nämns mormödrar. Ett spela för alla åldrar uppenbarligen.

Advertisements