November 2009


Förra veckan höll Samdok, som är en sammanslutning av svenska kulturhistoriska museer och inriktad på samtida insamling, dokumentation och forskning, sitt årliga höstmöte på Nordiska museet. Temat var Digitalt – samla, spana, spara och jag var inbjuden för att tala om “Att forska och fältarbeta på nätet”. Ett av de projekt jag utgick från och presenterade var Gaming Moms. Kanske du som läser detta är en av de drygt 80 museianställda som var där? Är du en spelande mamma får du gärna höra av dig! Samdok ger ut tidskriften Samtid och museer som finns att ladda ner som pdf. Senaste numret (nr 2/09)  har temat Digitala världar. I ett tidigare nummer (nr 1/08), med temat Virtuella mötesplatser, har jag en artikel om namn och namngivning i World of Warcraft som var ett av de andra projekt jag presenterade.

Olli5 003

This Wednesday it was time for the second speaker at the Digital Culture and Games-series organised by HEX: Dr. Olli Sotamaa from University of Tampere. His lecture was called What Makes Gamers Tick: From Player Motivations to Productive Play. Click here for more infromation on his ph.D. thesis The Player’s Game. Like the last seminar in the series it was followed by a workshop.