We suddenly realised some posts are missing. One is this:

Den 18-21 juni 2012 hölls den 32:a nordiska etnolog- och folkloristkongressen i Bergen, Norge. Konferensens övergripande tema var ”Dynamics of Cultural Differences” och jag deltog i sessionen Kvinnor gör rum där jag presenterade ett paper med titeln ”Rum för spel. Att få, ta och skapa utrymme”. Det är nu publicerat under samma titel i tidskriften Nätverket.

Advertisements

“Mothers, Play, And Everyday Life: Ethnology meets Game Studies” is an article published in Ethnologia Scandinavica 2009, an English journal on Scandinavian ethnology. It can be downloades from our “Publikationer/Publications”-page.