Välkommen till Gaming Moms, eller på svenska: Datorspelande Mammor
På den här sidan hittar du information om projektet Datorspelande Mammor. Det är ett treårigt projekt partiellt finansierat av Vetenskapsrådet som studerar datorspel i vardagslivet med fokus på mammor.

Är du intresserad av projektet, eller är du kanske själv en spelande mamma och vill bidra – hör av dig! Vi söker dig som vill bli intervjuad, besvara ett frågeformulär eller på annat sätt dela med dig av dina erfarenheter. Du väljer det som passar dig bäst.

Jessica Enevold och  Charlotte Hagström

jessica.enevold@kultur.lu.se and charlotte.hagstrom@kultur.lu.se

————————————————————————————–

Mammor, monster och magiska cirklar

Såväl media som spelindustrin har tillslut insett det: flickor spelar också dator- och tevespel. Även om det fortfarande är tonårspojken, som ensam på sitt rum ägnar sig åt våldsamma spel, som ofta får illustrera och exemplifiera Datorspelaren framträder med statistikens hjälp en ny och bredare bild: spelarna är ingen enhetlig grupp, den består av såväl pojkar som flickor, män som kvinnor. Men hur ser spelandet ut, vem spelar vad, hur och när? Vilket utrymme har spelandet i olika människors liv, och vilket utrymme tillåts det ta? I denna studie fokuserar vi en grupp spelare som sällan syns i media i samband med dator- och tevespel: mammor.

Mammans roll framstår vanligen i diskussionerna som väktarens: det är hon som övervakar de övriga familjemedlemmarnas spelande, förfasar sig över innehållet i spelen och klagar över den tid det tar. Men detta stämmer i realiteten långt ifrån alltid – många mammor är själva spelare. Vad får detta för konsekvenser, för den spelande mamman, för vardagslivets organisering och för familjens relationer? I vilken utsträckning kan man tala om spelande som något som sker inom ”den magiska cirkeln”, i en värld av fantasi skiljd från vardagsverkligheten, då det sannolikt ständigt sker avbrott i form av middagar som ska lagas, tvättmaskiner som ska tömmas och badrum som ska städas?

När kvinnor ägnar mer tid åt sig själva och åt aktiviteter som inte är direkt relaterade till hushålls- eller yrkesarbete innebär det att traditionella strukturer bryts upp. De kvinnor som har möjlighet till detta är ofta antingen relativt välbärgade, ensamstående eller barnlösa. Om så inte är fallet innebär det vanligen att de justerar sina rutiner, arbetar halvtid eller utför hushållsarbete på sin fritid, efter arbetsdagens slut. Först när allt som ”måste” göras är gjort finns det utrymme för egna aktiviteter. Hur skapar mödrar utrymme för sitt spelande, vilka konflikter uppstår och vilka förhandlingsstrategier tillämpas? Vilken roll spelar tidsåtgång och syn på tid – egen såväl som andras – för hur spelandet organiseras? Har det betydelse för vilken slags spel hon ägnar sig åt? En omgång patiens går snabbt medan Halflife 2 tar betydligt längre tid, Guitar Hero kan man avbryta med kort varsel medan online-spel som World of Warcraft innebär tidskrävande åtaganden gentemot andra spelare.

De metoder som kommer att användas är strukturerade djupintervjuer och fokusgruppsintervjuer med spelande mammor samt enkäter och dagböcker. Vidare kommer ett antal informanter att under en begränsad tid få föra dagbok över hur, när och vad de spelar. Intervjuerna syftar till att få kunskap om hur informanterna själva ser på sitt spelande och dess plats i vardagen, vad de ser som besvärligt respektive oproblematiskt. Observationer och dagböcker syftar till kunskap om hur spelandet och vardagslivet påverkar varandra och om detta får konsekvenser för vilka slags spel informanterna väljer. Vidare kommer nyhetsmedia och tidskrifter inriktade på spel att granskas under tre olika månader för att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt mammor, pappor och familjer framställs. Med samma syfte kommer innehållsanalyser av ett antal diskussionsfora inriktade på spel att göras.

Projektet har som mål att undersöka frågor som rör förhållanden mellan spel, genus och jämställdhet. Genom att fokusera kvinnors vardagspraktiker kring en potentiellt konfliktfylld aktivitet som spelande undersöks hur jämställdhet, ett lagstadgat politiskt mål, fungerar, förhandlas och förändras i praktiken.


5 Responses to “Projektbeskrivning”

 1. Mia Karlsson Says:

  Låter som ett intressant projekt !!
  Är själv en tvåbarns mamma på 37 år som spelar World of Warcraft.

  1. Hagström Says:

   Hej,
   Du får väldigt gärna bli informant! Jag mejlar dig om ur vikan göra.
   Hälsar Lotta

  2. Enevold Says:

   Lter bra!

 2. Tina Nordmark Says:

  Hej! Ni får mer än gärna maila mig frågor och formulär 🙂
  2 barns mamma som spelar world of warcraft, diablo mm.

  1. Hagström Says:

   Hej,

   Du är så välkommen! Skicka mig din mejladress så hör vi av oss. charlotte.hagstrom@kultur.lu.se Hälsningar Lotta och Jessica

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s