Det har inte blivit så många inlägg i bloggen på sistone men det betyder inte att det inte händer något i projektet! Just nu arbetar vi med att utforma dels en webbenkät, dels speldagböcker som informanter ska få fylla i under en vecka. När detta är klart kommer vi att skriva om det här och hoppas ni spelande mammor som läser detta vill medverka på det ena eller andra sättet. Vi jobbar också på ett par artiklar, bland annat en om metoder. På bilden har vi projektmöte över en lunch tillsammans med Mia som vi är mycket glada att ha som assistent!